Immunomodulatory peptides (105 results)

DFBPIMMU0001: VEPIPY
DFBPIMMU0002: GLF
DFBPIMMU0003: LLY
DFBPIMMU0004: HCQRPR
DFBPIMMU0005: PTGADY
DFBPIMMU0006: GYPMYPLPR
DFBPIMMU0007: AEINMPDY
DFBPIMMU0008: IQQGN
DFBPIMMU0009: SGFAP
DFBPIMMU0010: MITLAIPVNKPGR
DFBPIMMU0011: NGMTY
DFBPIMMU0012: NGLAP
DFBPIMMU0013: WT
DFBPIMMU0014: QCQQAVQSAV
DFBPIMMU0015: QVSLLQQFFL
DFBPIMMU0016: LDAVNR
DFBPIMMU0017: MMLDF
DFBPIMMU0018: PHTC
DFBPIMMU0019: VGWT
DFBPIMMU0020: EF
DFBPIMMU0021: LF
DFBPIMMU0022: EGAK
DFBPIMMU0023: WI
DFBPIMMU0024: WL
DFBPIMMU0025: PAY
DFBPIMMU0026: FKCRRWQWRMKKLGAPSITCVRRAF
DFBPIMMU0027: YQQPVLGPVR
DFBPIMMU0028: RPKHPIKHQGLPQEVLNENLLRF
DFBPIMMU0029: TTMPLW
DFBPIMMU0030: KNTMEHVSSSEESIISQETYKQEKNMAINPSK
DFBPIMMU0031: RELEELNVPGEIVESLSSSEESITRINK
DFBPIMMU0032: PGPIPN
DFBPIMMU0033: YQEPVLGPVRGPFPIIV
DFBPIMMU0034: TKPR
DFBPIMMU0035: YG
DFBPIMMU0038: LVCYPQ
DFBPIMMU0039: LVVYPW
DFBPIMMU0040: FRPRIMTP
DFBPIMMU0041: FLGFPT
DFBPIMMU0042: VDPP
DFBPIMMU0043: VVYPD
DFBPIMMU0044: RELEELNVPGEIVESLSSSEESITR
DFBPIMMU0045: YQQPVLGPVRGPFPIIV
DFBPIMMU0048: RKEVY
DFBPIMMU0049: ASHLGLAR
DFBPIMMU0051: YIPIQYVLSR
DFBPIMMU0052: AGIYGTKESPQTHYY
DFBPIMMU0053: VEPIPY
DFBPIMMU0054: AEPIPY
DFBPIMMU0055: RKNVY
DFBPIMMU0056: GRKSSK
DFBPIMMU0057: RTAKV
DFBPIMMU0058: KTPKI
DFBPIMMU0059: GRKP
DFBPIMMU0060: RKPK
DFBPIMMU0061: KTPK
DFBPIMMU0062: TKPI
DFBPIMMU0063: TRKP
DFBPIMMU0064: RKP
DFBPIMMU0065: KRP
DFBPIMMU0066: RKPKV
DFBPIMMU0067: DKPTL
DFBPIMMU0068: DETRL
DFBPIMMU0069: IKPR
DFBPIMMU0070: VTDFYF
DFBPIMMU0071: VTKFYFQ
DFBPIMMU0072: ITDFQI
DFBPIMMU0073: ITDFQILE
DFBPIMMU0074: EIPKTITGSETNL
DFBPIMMU0075: ITGSE
DFBPIMMU0076: VTKFYF
DFBPIMMU0077: EIPKT
DFBPIMMU0078: TKPIE
DFBPIMMU0079: NRKQDK
DFBPIMMU0080: RKQDKR
DFBPIMMU0081: ENRKQDKRF
DFBPIMMU0082: VTKFY
DFBPIMMU0083: VTDFY
DFBPIMMU0084: RKSSK
DFBPIMMU0085: RKQDK
DFBPIMMU0086: TKRP
DFBPIMMU0087: YGG
DFBPIMMU0088: QRPR
DFBPIMMU0089: PKNYP
DFBPIMMU0090: LLYQEPVLGPVRGPFPIIV
DFBPIMMU0091: VESYVPLFP
DFBPIMMU0092: YKPR
DFBPIMMU0093: GLF
DFBPIMMU0094: LLY
DFBPIMMU0095: LGY
DFBPIMMU0096: GVM
DFBPIMMU0097: FLPFNQL
DFBPIMMU0098: PFNQL
DFBPIMMU0099: SQLALTNPT
DFBPIMMU0100: PFNQLAG
DFBPIMMU0101: FLPPVT
DFBPIMMU0102: TQIDKVVHFDKLPGFG
DFBPIMMU0103: FDKLPGF
DFBPIMMU0104: ISSTVSLKM
DFBPIMMU0105: ISFQTAADQAR
DFBPIMMU0106: WTSSTMMEER
DFBPIMMU0107: WVESQTNGIIK
DFBPIMMU0108: KNILQPSSVDSQ
DFBPIMMU0109: IDKVVHFDKLPG
DFBPIMMU0110: SEKMKILELPFASGMM